Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Kurumsal Risk Yönetimi (COSO ERM) Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitim Kodu

3.4  

Amacı

Bu eğitim, COSO’nun Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi olan Enterprise Risk Management – Integrated Framework modelinin bileşenleri ve uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00 – 17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. COSO Modeli

 • COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) Modeli Bileşenleri
 • İç Ortam
 • Hedef Belirleme
 • Kritik Risk Olayı Tanımlama
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Yanıtlama
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • İzleme

Bölüm 02. İç Ortam ve Hedef Belirleme

 • Organizasyon Yapısı ve Görevler
 • Vizyon, Stratejik Hedefler
 • Etik Değerlerin Korunması
 • Yetkinlik Analizi, Ölçümü ve Eğitim İhtiyacı
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hedef Belirleme: Vizyon ve Amaçlar Doğrultusunda Uygun Hedef Belirleme
 • Olay Tanımlama: Olay Nedir?
 • EPC Metodolojisi ve İç Kontrol Sistemine Katkısı

Bölüm 03. Risk Olayı Tanımlama, Değerlendirme ve Yanıtlama

 • Planlama ve Programlama
 • Risk Kapasitesinin Tespiti
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Risklerin Olaylarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Risk Tanımlama
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Haritalama
 • Risk Yanıtları Geliştirme

Bölüm 04. Kontrol Faaliyetleri

 • Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: Belirlenmiş Riskler İçin En Uygun Yöntemin Tespit Edilmesi
 • Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: Etkin Dokümantasyon
 • Görevler Ayrılığı: Sistem Etkinliğini Arttıran Yapılanma
 • Hiyerarşik Kontroller
 • Faaliyetlerin Sürekliliği: Faaliyet Riskleri ve Etkilerinin Azaltılması
 • Bilgi Sistemleri Kontrolleri: Kullanıcı Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Bölüm 05. Bilgi ve İletişim

 • Stratejik ve Operasyonel Bilgi Sistemleri
 • Raporlama
 • Kayıt ve Dosyalama Sistemi
 • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Bölüm 06. İzleme

 • Değerlendirme Yöntemi
 • Değerlendirme Raporları ve Sorumluluklar
 • Sürekli ve Kesikli Değerlendirmeler  

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Dünyaca kabul görmüş risk yönetimi genel çerçevesinin bileşenlerini öğrenmeyi,
 • İç kontrol kavram ve uygulamalarının neler olduğu ve nasıl tanımlanabileceğini,
 • Risk tanımlama tekniklerini, bu teknikleri kullanarak riskleri tanımlamayı ve kayıt altına almayı,
 • Risk olayı tanımalama ve risk değerlendirme yöntemlerini tespit etmeyi,
 • Risk haritası oluşturmayı ve risk yanıtlama stratejilerini kullanmayı,
 • Riskleri sürekli izleyecek sistem ve süreçlerin neler olduğunu aktarmayı

öğreneceklerdir.

 Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Elektronik Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 26-11-2020 10:00
Eğitim bitiş tarihi 27-11-2020 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 26-11-2020
Bireysel fiyat 270,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 230.00
3 238.00
2 243.00