Giriş

Kurumsal Risk Yönetimi (COSO ERM) Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitim Kodu

3.4  

Amacı

Bu eğitim, COSO’nun Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi olan Enterprise Risk Management – Integrated Framework modelinin bileşenleri ve uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00 – 17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. COSO Modeli

 • COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) Modeli Bileşenleri
 • İç Ortam
 • Hedef Belirleme
 • Kritik Risk Olayı Tanımlama
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Yanıtlama
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Bilgi ve İletişim
 • İzleme

Bölüm 02. İç Ortam ve Hedef Belirleme

 • Organizasyon Yapısı ve Görevler
 • Vizyon, Stratejik Hedefler
 • Etik Değerlerin Korunması
 • Yetkinlik Analizi, Ölçümü ve Eğitim İhtiyacı
 • Hedeflerle Yönetim
 • Hedef Belirleme: Vizyon ve Amaçlar Doğrultusunda Uygun Hedef Belirleme
 • Olay Tanımlama: Olay Nedir?
 • EPC Metodolojisi ve İç Kontrol Sistemine Katkısı

Bölüm 03. Risk Olayı Tanımlama, Değerlendirme ve Yanıtlama

 • Planlama ve Programlama
 • Risk Kapasitesinin Tespiti
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Risklerin Olaylarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Risk Tanımlama
 • Risk Değerlendirme
 • Risk Haritalama
 • Risk Yanıtları Geliştirme

Bölüm 04. Kontrol Faaliyetleri

 • Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: Belirlenmiş Riskler İçin En Uygun Yöntemin Tespit Edilmesi
 • Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: Etkin Dokümantasyon
 • Görevler Ayrılığı: Sistem Etkinliğini Arttıran Yapılanma
 • Hiyerarşik Kontroller
 • Faaliyetlerin Sürekliliği: Faaliyet Riskleri ve Etkilerinin Azaltılması
 • Bilgi Sistemleri Kontrolleri: Kullanıcı Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Bölüm 05. Bilgi ve İletişim

 • Stratejik ve Operasyonel Bilgi Sistemleri
 • Raporlama
 • Kayıt ve Dosyalama Sistemi
 • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Bölüm 06. İzleme

 • Değerlendirme Yöntemi
 • Değerlendirme Raporları ve Sorumluluklar
 • Sürekli ve Kesikli Değerlendirmeler  

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Dünyaca kabul görmüş risk yönetimi genel çerçevesinin bileşenlerini öğrenmeyi,
 • İç kontrol kavram ve uygulamalarının neler olduğu ve nasıl tanımlanabileceğini,
 • Risk tanımlama tekniklerini, bu teknikleri kullanarak riskleri tanımlamayı ve kayıt altına almayı,
 • Risk olayı tanımalama ve risk değerlendirme yöntemlerini tespit etmeyi,
 • Risk haritası oluşturmayı ve risk yanıtlama stratejilerini kullanmayı,
 • Riskleri sürekli izleyecek sistem ve süreçlerin neler olduğunu aktarmayı

öğreneceklerdir.

 Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Elektronik Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Event Properties

Event Date 26-11-2020 10:00
Event End Date 27-11-2020 17:00
Capacity 20
Available place 20
Cut off date 26-11-2020
Individual Price 270,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Location Lares Park Hotel
We are no longer accepting registration for this event

Group Rate

#Registrants Rate/Person($)
4 230.00
3 238.00
2 243.00