Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

KPI Danışmanlık olarak, pozisyonların işe alımından başlayarak iş akdinin feshine kadar gerçekleştirilen tüm insan kaynakları yönetimi uygulamalarında yetkinliğe dayalı olarak hareket edecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Temel amaç çalışanlarının bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel şekilde kullanarak işletmeye olan katkılarını maksimum düzeye çıkarmak, diğer bir deyişle; beklenen kritik iş sonuçları ile çalışanlarının kabiliyetleri arasında bir ilişki kurarak orta ve uzun vadedeki kurumsal performansı artırmaktır.

Çalışma alanlarımız

•      Seçme ve Yerleştirme

•      Oryantasyon

•      Eğitim İhtiyaç Analizi, Planlama ve Değerlendirme

•      Bireysel Performans Değerlendirme

•      Motivasyon

•      Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

•      Kariyer Geliştirme

•      Liderlik ve Yöneticilik

•      Norm Kadro Planlama

•      Görev ve İş Tanımları

•      Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Sistemi

•      Öneri ve Ödül Sistemleri