Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Kontrol ve Risk Yönetimi

İş amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken görevleri planlamanın anlam kazanması, bu görevlerin gerçekleşmesini olumsuz yönde etkileyecek durumların öngörülüp, karşılaşılması halinde nasıl tepki verileceğinin de planlanması ile mümkün olur. Belirsizlik hiçbir zaman yok edilemez ancak, öngörülen durumlar kontrol altında tutulduğunda azaltılabilir.
İç Kontrol fonksiyonu, operasyon birimlerinden bağımsız olarak yapılandırılan, iç kontrol faaliyetlerini
•   Tasarlar,
•   Yürütür,
•   Koordine eder.
İç Kontrol fonksiyonun amacı, dahil olduğu sistemler içinde yer alan faaliyetlerin, politikalar, tanımlı yöntemler, talimatlar ve kapsam sınırları içinde etkin, verimli ve etik kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda;
•   İzleme
•   Bağımsız Değerlendirme
•   Üst Yönetime Raporlama
alt fonksiyonlarını içerir.

Devamını oku: İç Kontrol ve Risk Yönetimi