Giriş

KPI Hakkında

KPI Danışmanlık, organizasyonların performansını artırmak üzere Kurumsal Performans İyileştirme projeleri geliştirmekte ve bu projelerde elde ettiği teknik bilgiyi düzenlediği eğitimler ile yayılımını gerçekleştirmektedir.

KPI Danışmanlık ülkemizde eksikliği hissedilen Yönetim Uygulama Danışmanlığı hizmeti sunmak üzere kurulmuştur. Sektörde uzun sürelerde elde edilen tecrübe ve gözlemler neticesinde bir tarafta uygulama eksikliği olan yönetim danışmanlığı diğer tarafta yönetim fonksiyonu eksik uygulama danışmanlığı projelerinin beklenen faydayı sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu eksikliğin kapatılması ancak çok yönlü ve bir bütün halinde çözümlerin üretilmesine ve bilfiil uygulanmasına bağlıdır. 

KPI Danışmanlık, bu anlamda İnsan Kaynakları, Süreçler ve Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine odaklanmıştır.  

Çalışma süreci temelde 3 aşamadan oluşmaktadır:

Araştırma ve Geliştirme:
Özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla uygulama alanı bulmuş yönetim ve bilgi sistemleri sürekli araştırılmakta, konuyla ilgili geliştirme çalışmaları sonucu uygulanabilir şablonlar ortaya çıkarılmaktadır.

Uygulama Projeleri:
Araştırma sürecinin çıktısı olan ürün ve hizmet şablonları muhtelif yapıdaki organizasyonlarda, organizasyonun özelliklerine ve yapısına uygun olarak uygulanmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Uygulama projeleri aslen alışılagelmişin dışında farklılık yaratarak, performanslarını artırmayı amaçlayan organizasyonlar tarafından tercih edilmektedir. Birçok proje uygulaması ilktir.

Eğitim:
Araştırma çalışmaları sonucu ortaya çıkan şablonların uygulamadaki karşılıkları dokümante edilmekte kurumsal olarak organizasyonlara ve bireysel katılıma açık eğitimler ile kişilere aktarılmaktadır.

Çalışma konuları sektör bağımsızdır. Tüm yöntemlerin KOBI, kamu, üretim, hizmet, dış ticaret, satış-pazarlama, bilişim gibi çok genel ayrımlarda bile uygulanabilirliği araştırma ve geliştirme safhasında öncelikle sorgulanmaktadır. Bu anlamda KPI Danışmanlık yönetim biliminin temel ve öz konularıyla ilgilenmektedir.

Tüm bu çalışmaların temelinde Endüstri Mühendisliği nosyonu mevcuttur. KPI Danışmanlarının tamamı, Endüstri ve İşletme Mühendisi’dir. Bu durum, işletme ve operasyon yönetimi konularına sistem analizi bakış açısıyla yaklaşabilmemizi sağlamaktadır.

Sistem Analizi bakış açısı bize, ne tür bir yapı ve işleyiş olursa olsun onu kolaylıkla çözümleme yetisi kazandırmıştır. Böylelikle, muhtelif süreç ve sektörlerde edindiğimiz birikim hiç tecrübe etmediğimiz bir sektörde geliştirdiğimiz projelerde oldukça fazla katma değeri olan çözümler üretebilmemize olanak sağlamıştır.

KPI Danışmanlık, denenmemişi deneyerek daha iyi ve farklı olmayı arzu eden organizasyonlara sıra dışı çözümler sunmayı amaç edinmiştir.