Giriş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Performans Yönetimi

Yakın zamana kadar performans yönetimi adı altında gerçekleştirilen bir çok çalışma insan kaynaklarının performansını değerlendirme ve iyileştirme yönünde idi. Günümüz uygulamaları ise gittikçe artan bir şekilde işletme sistemine odaklanmış olup kurumun genel performansını iyileştirecek stratejik bir çok alanda takip ve kontrol sistemleri geliştirilmeye çalışmaktadır. 

Çalışma Alanlarımız

•      Kurum Karnesi (Balanced Scorecard)

•      Süreç Performans Yönetimi

•      Kurumsal Performans Yönetimi ve Ücretlendirme Sistemleri

•      Performans Raporlama ve Takip

•      Performans Geliştirme Uygulamaları