Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Proje Risk Yönetimi Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Proje Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim Kodu

2.2

Amacı

Bu eğitim, proje hedeflerine ulaşma başarısını arttırmak üzere, riskleri tanımlama, değerlendirme ve önlem alma yöntem ve araçları hakkında bilgi vermek ve uygulamalarla proje risk yönetimi bilincini yükseltmek , proje performansının iyileştirilmesi için gerekli teknik ve araçlar hakkında bilgi vermek ve uygulamalar ile katılımcıların proje performansının yönetilmesine ilişkin yetkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

1 gün (10:00 – 17:00)

Önşartlar

Katılımcıların temel proje yönetimi bilgisine ve proje yönetimi deneyimine sahip olmaları tavsiye edilir.

Kimler Katılmalı

Proje bazlı çalışan kuruluşlarda planlama, proje yönetimi, kaynak yönetimi gibi fonksiyonlarda görev yapanlar, İyileştirme, Ar-Ge, Yeniden Yapılanma gibi işletme içi yatırım projelerinde görev alanlar, Proje Yöneticisi olarak atanan yöneticiler

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Beklenen (!) Olaylar

 • Risk ve Proje Riski
 • Olumlu Risk: Fırsat
 • Proje Risk Yönetim Süreçleri
  • Risk Yönetim Planı Oluşturma
  • Risk Tanımlama
  • Risk Analizi
  • Risk Yanıtlama
  • Risk İzleme ve Kontrol
 • Risk Yönetiminin Diğer Proje Süreçleriyle İlişkisi

Bölüm 02. Proje Risk Yönetim Planı Oluşturma

 • Rol ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Çevrimi
 • Risk Tanımlama Şablonu
 • Olasılık ve Etki Tablolarını Oluşturma
 • Raporlama Formatını Belirleme

Bölüm 03. Risk Tanımlama

 • Risk Kategorileri Belirleme ve Risk Ağacı (RBS – Risk Breakdown Structure)
 • Risk Tanımı Nasıl Olmalı?
 • Yaygın Olarak Bilinen Proje Riskleri
 • Olay Analizi
 • Beyin Fırtınası ile Risk Tanımlama

Bölüm 04. Risk Analizi

 • Kalitatif Risk Analizi
  • Olasılık
  • Etki
  • Farkedilebilirlik
 • Kantitatif Risk Analizi
  • Olasılık Fonksiyonu
  • Duyarlılık Analizi
  • Beklenen Parasal Değer (EMV – Expected Monetary Value)
  • Karar Ağacı Analizi
  • Monte – Carlo Simulasyonu ile Risk Değerlendirme
 • Risk Haritası

Bölüm 05. Risk Yanıtlama

 • Risk Yanıtlama Stratejileri
  • Kabul Etme
  • Kaçınma
  • Transfer
  • Etki ve Olasılık Azaltma
 • Fırsat Geliştirme Stratejileri
 • Kontrol Faaliyeti Geliştirme

Bölüm 06. Risk İzleme ve Kontrol

 • Varyans Takibi
 • Risk Yanıt Etkinliği
 • Performans Trend Analizi
 • Risk Durum Raporlama ve Durum Toplantıları

 

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Proje risklerini tanımlamayı,
 • Proje risklerini değerlendirmeyi,
 • Proje risk aksiyonlarını oluşturmayı ve takip etmeyi,

öğreneceklerdir.

 Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 09-12-2021 10:00
Eğitim bitiş tarihi 09-12-2021 17:00
Kapasite 20
Boş yer 19
Son kayıt tarihi 09-12-2021
Bireysel fiyat 120,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 102.00
3 106.00
2 108.00