Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Süreç ve Süreç İçi Kontrol Denetimi Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Süreç ve Süreç İçi Kontrol Denetimi

Eğitim Kodu

3.4

Amacı

Bu eğitim, iş süreçlerinin ve süreç içi kontrollerin denetlenmesi ve risk aksiyonlarının kanıt bazlı oluşturulması sırasında kullanılabilecek araç ve uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

1 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların iç denetim, süreç yönetimi, süreç analiz ve iyileştirme, kalite denetimi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve İlgili Düzenlemeler, İç Kontrol, COSO Modeli, aksiyon planlama ve takip konularında bilgi sahibi olmaları avantaj sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Süreç Yönetimi uzmanları, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Strateji Geliştirme birimlerinde görev yapanlar, İç Denetçiler, iş biriminde risk özdeğerlendirme çalışmalarını yürüten yönetici ve uzmanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Süreç Denetimi

 • Süreç Denetiminin amacı: Sürekli İyileştirme
 • Süreç denetimi nedir diğer denetim uygulamalrından farkı nedir ?
 • Süreç denetiminde roller ve sorumluluklar
 • Süreç denetim evreni ve uzayı
 • Süreç denetiminin ön şartları: İş Birimi ve İç denetçi hazırlıkları

Bölüm 02. Süreç Denetim Dokümanları ve Özellikleri

 • Strateji: Süreç-stratejik hedef ilişkisi ve stratejik yönelimler
 • Süreç Performansı: Operasyonel ve analitik raporlama ihtiyacı, performans göstergeleri (KPI, QPI, CPI)  
 • Organizasyon şeması ve görev tanımları, RACI matrisi
 • Prosedürler ve Talimatlar: Denetim Açısından Eksiklikler
 • Süreç Modelleri: Olay, Risk ve Kontrol kutucukları ve Verileri
 • İlave süreç dokümanları (Kılavuz, Rehber, Manuel, El Kitabı vb.)
 • Süreç aksiyon planı

Bölüm 03. Denetimin Gerçekleştirilmesi

 • Süreç dokümanlarının ve bilgilerin varlığı ve yeterliliği: Doğruluk ve uygunluk denetimi
 • Performans göstergesi ve raporların gözden geçirilmesi: Performans Denetimi (etkinlik ve verimlilik)
 • Kritik Risk tanımalamalarının kontrol edilmesi: Risk tanımlama denetimi
 • Süreç içi kontrol faaliyeti açığı (tanım ve uygulamalarının) kontrolü: Kontrol denetimi
 • Süreç aksiyon planının değerlendirilmesi: Risk aksiyonu bazlı denetim
 • Süreç - yasal mevzuat eşleştirmelerinin (teşkilat yönergesi) gözden geçirilmesi: Uyum denetimi 

Bölüm 04. Kritik Süreç Denetim Alanları

 • Stratejik planlama - süreç ilişkisi
 • Organizasyon ve İnsan kaynağı (yetki, sorumluluklar, haklar, yetkinlikler ve yedekleme dahil norm kadro vb.) 
 • Yazılımlar (kullanıcı hakları, raporlama, otomatik yazılım kontrolleri)
 • Süreç işleyişi
 • Satış ve pazarlama
 • Planlama (Üretim ve malzeme)
 • Satınalma
 • Lojistik
 • Depolama
 • Üretim yönetimi
 • Sevkiyat
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Süreç iyileştirme çalışmaları
 • Süreç aksiyon planları – Kalite Güvence (ISO) – Dış Denetim İlişkisi: Çakışmalar ve Ayrımlar

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Süreçleri tasarım ve uygulama olarak denetlemek için sıklıkla kullanılan araçların uygulamalarını görecekler,
 • Süreç içi risk ve kontrollerin tanımlamasını nasıl etkin bir şekilde denetleyebileceklerini öğrenecekler,
 • Süreç aksiyon planlarının zamanında gerçekleştirme ve tamamlanma oranını nasıl artırabileceklerini 

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya basılı ve elektronik eğitim materyalleri verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 04-12-2020 10:00
Eğitim bitiş tarihi 04-12-2020 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 04-12-2020
Bireysel fiyat 150,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 128.00
3 132.00
2 135.00