Giriş

İK ve İş Stratejisi: Hizalanma ve Yüksek Performans İçin İK Stratejisi Geliştirme

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

İK İş Stratejisi: Hizalanma ve Yüksek Performans İçin İK Stratejisi Geliştirme

Eğitim Kodu

4.5

Amacı

Bu eğitim katılımcılara, stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri olan İK stratejilerinin genel stratejilere uygun olarak nasıl tespit edilebileceğini nasıl planlanacağını örneklerle aktarmak üzere düzenlenmektedir. 

Süresi

1 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Ön şart yoktur

Kimler Katılmalı

İK yönetici ve uzmanları, organizasyon birimi yöneticileri ve uzmanları, stratejik planlama, strateji geliştirme, iç kontrol, bütçe yönetimi yönetici ve uzmanları, bilgi işlem yönetici ve uzmanları 

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01.Stratejik planlama ve stratejik planda da İK stratejilerinin yeri

 • Stratejinin Tanımı
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejinin İK Yönetiminde Önemi
 • Karlılık, gelir ve maliyetler üzerine İK etkisi
 • Müşteri menuniyeti ve pazar payına İK etkisi
 • Operasyonel verimliliğe İK etkisi
 • İK Politikalarının stratejik hedeflere ve kurumsal risklere uygun belirlenmesi
 • SWOT ve PEST (EL) analiz sonuçlarına göre İK stratejilerinin belirlenmesi
 • Roller ve sorumluluklar
  • İK departman yönetici ve uzmanlarının İK stratejisinin oluşturulması sırasında rol ve sorumlulukları
  • Departman yöneticilerinin İK stratejisinin oluşturulması sırasında rol ve sorumlulukları
  • Çalışanların İK stratejisinin oluşturulması sırasında rol ve sorumlulukları
  • Dış paydaşların İK stratejisinin oluşturulması sırasında rolleri

Bölüm 02.Stratejilere / stratejik hedeflere uygun İK uygulamaları (Örnek İK stratejisi hedefleri ve KPI'ları)

 • İş anailizi ve iş tanımlama
 • Yetkinlik ve yetenek yönetimi
 • Norm kadro planlama ve İK bütçesi
 • İş değerleme ve derecelendirme
 • İşe alım
 • Performans değerlendirme
 • Eğitim ve geliştirme
 • Yedekleme
 • Ücret yönetimi
 • Çalışan memnuniyeti

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında genel stratejilere (stratejik hedef ve planlar) uygun İK strateji nasıl geliştirebileceklerini,
 • Kurumsal stratejileri kendi İK sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını,
 • İK stratejilerine uygun hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini,
 • Firmalarda yaygın olarak kullanılan İK stratejik uygulamaları ve kurumsal performans göstergelerinin neler olduğunu,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcıya Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya elektronik ve basılı eğitim dokümanı verilecektir.

Event Properties

Event Date 03-12-2020 10:00
Event End Date 03-12-2020 17:00
Capacity 20
Available place 20
Cut off date 03-12-2020
Individual Price 135,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Location Lares Park Hotel
We are no longer accepting registration for this event

Group Rate

#Registrants Rate/Person($)
4 115.00
3 119.00
2 122.00