Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Süreç Yönetimi Eğitimi (2 gün)

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitim Kodu

2.1

Amacı

Bu eğitim, organizasyon içinde gerçekleştirilecek süreç yönetimi ve iş analizi çalışmalarının adım adım nasıl uygulanacağını aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, Süreç Modelleme, Toplam Kalite Yönetimi, ISO veya EFQM gibi kalite ve performans iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Süreç Analizi ve İyileştirme, Sistem Geliştirme, Yazılım/Uygulama Geliştirme, Sistem Analizi, Performans Ölçümü, Kalite, Operasyon Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Süreç Oryantasyonu

 • Geleneksel Model
 • Süreç Yönetimi Düşüncesi
 • Süreç Yönetimi Yasam Döngüsü
 • Süreç Yönetimi Kontrol Listeleri
 • Süreç İyileştirme Stratejileri Genel Bakış

 Bolum 02. Liderlik

 • Liderin Rolü
 • Vizyon ve Misyon Belirleme
 • Strateji ve Hedef Belirleme
 • Hedeflerle Yönetim
 • Liderliğin Yayılımı

Bölüm 03.  Organizasyonel Performans Değerlendirme ve Analiz

 • Organizasyonel Performans Değerlendirmenin Amacı ve Kapsamı
 • Organizasyonel Performans Değerlendirme Kontrol Listeleri
 • Organizasyonel Performans Puanlama Sistemi
 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Bölüm 04.  Süreç Performans Ölçümü

 • Performans Ölçüm Boyutları
 • Performans Ölçüt Tipleri
 • Ölçüt Secim Kriterleri
 • Verimlilik ve Etkinlik
 • Süre, Maliyet, Kalite
 • Süreç Kapasite Endeksi
 • Six Sigma
 • Çevrim Zamanı Önemi ve İyileştirme Teknikleri
 • Çevrim Zamanı Etkinlik Oranı Hesaplaması
 • Çevrim Zamanı Kontrol Listeleri

Bölüm 05.  Analiz ve İyileştirmenin Planlanması

 • Yararlanıcıları Anlama
 • Ürün Kalitesi Analizi
 • Hizmet Kalitesi Analizi
 • Beklentilerin Spesifikasyonlara Dönüştürülmesi
 • Direkt, Endirekt, Gizli İhtiyaçların Karşılanması
 • Süreçlerin Kantitatif Değerlendirilmesi
 • İyileştirmenin Planlanması

Bölüm 06.  Sürekli iyileştirme

 • Yararlanıcıları Anlama
 • Etkinliğin Değerlendirilmesi
 • Sürecin Analizi
 • Sürecin İyileştirilmesi
 • Değişikliklerin İmplementasyonu
 • Standardizasyon ve Sürekli Takip

Bölüm 07.  İyileştirilmiş Sürecin İmplementasyonu

 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Hedef ve Amaçların Gözden Geçirilmesi
 • İyileştirilmiş surecin pilot uygulaması
 • Eylem Planlarının Geliştirilmesi
 • İmplementasyon Planı
 • Sonuçların Takibi
 • Katılımcıların Ödüllendirilmesi
 • Sonraki Adımların Tanımlanması

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında süreç yönetimi metodolojisini nasıl uygulayacaklarını,
 • Organizasyonun performansını nasıl değerlendireceklerini,
 • Süreçlerin performanslarını nasıl ölçeceklerini,
 • Kurum ve süreç performansını nasıl analiz edip iyileştirebileceklerini,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 24-10-2018 10:00
Eğitim bitiş tarihi 25-10-2018 17:00
Kapasite 25
Boş yer 23
Son kayıt tarihi 24-10-2018
Bireysel fiyat 230,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 207.00
3 202.00
4 196.00