Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme / Bütçeleme / Yönetim Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme / Bütçeleme / Yönetim

Eğitim Kodu

6.1

Amacı

Bu eğitim, katılımcılara Aktivite Bazlı Maliyetlendirme ve Yönetim tekniklerini kullanarak kurumun performansını özellikle mali yönden nasıl sürekli olarak iyileştireceklerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim suresince geleneksel maliyet muhasebesi sistemleri ile aktivite bazlı maliyetlendirme arasındaki farklar açıklanmakta ve hesaplama yöntemi ile sistemin uygulama mantığı açıklanmaktadır.

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, maliyet muhasebesi çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Maliyet Muhasebesi, Stratejik Planlama, Faaliyetli Esaslı Bütçeleme fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölün 01. Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemleri

 • ABC Firmasının Maliyet Bilgisi İyileştirme Çalışması
 • Maliyet Bilgi Sistemlerinin Gelişimi
  • Maliyet Bilgisinin Kullanım Amaçları
  • Üretim Ortamlarındaki Değişim ve Maliyet Bilgi Sistemleri Üzerindeki Etkileri
  • Artan Genel İsletme Giderlerinin Payı
  • Genel Kabul Görmüş Maliyet Muhasebesi Hesaplama Sistemlerinin Yetersizliği
  • Firmaların Mevcut Maliyet Sistemlerinde Doğru ve İlgili Olmayan Maliyet Bilgisinin Oluşturacağı Riskler
  •  Muhasebe Periyotları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerinin Maliyetlendirme bilgi sistemi için sakıncalar
  • Geçmişte ve Gelecekte Maliyet Yönetim Sistemleri

Bölüm 02. Geleneksel Maliyet Muhasebesi

 • Maliyet Hesaplama Sistemleri
 • Direkt – Endirekt Maliyetler
  • Dolaysız – Direkt Maliyetler
  • Dolaylı – Endirekt Maliyetler
  • Tekdüzen Hesap Planı
 • Üretim/Hizmet Sunum Yapısına Göre Maliyet Hesaplamaları Seçimi
  • Sipariş Maliyeti
  • Safha Maliyeti
 • Geleneksel Maliyet Bilgi Sistemlerinde Genel İsletme Giderlerinin Akışı
  • Aşama 1: Genel İşletme Giderlerinin İşletme Gider Yerlerine Dağıtımı
  • Aşama 2: Yardımcı Üretim ve Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Esas Üretim/Hizmet Yerlerine Dağıtımı
  • Aşama 3: Üretim/Hizmet Giderlerinin Ürünlere/Hizmetlere Yüklenmesi

Bölüm 03. Stratejik Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Bilgi Sisteminin Rekabet Avantajı Yaratmak Üzere Kullanımı
  • Piyasa Fiyatı/Maliyet Liderliği
  • Farklılaştırma
  • Odaklanma
 • CAM-I Cross ve Anlamı
 • Stratejik Yönetim – ABM, BPR ve Performans Yönetimi ilişkisi

Bölüm 04. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?

 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Gelişimi
 • Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?
  • Tanım
  • Kritik Noktalar
  • Hangi İşletmeler ABM’ ye Daha Fazla İhtiyaç Duyarlar
  • ABM Uygulamasının Hedefleri Nelerdir?
   • Kalite Maliyetleri
  • Temel Çalışma Mantığı

Bölüm 05. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Hesaplama Mantığı

 • Hesaplama Farklılığı
 • Maliyetlerin Dağıtımı
 • CAM-I Cross

Bölüm 06. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Tanımlanması ve Tasarlanması

 • Aktivite, Kaynak, Maliyet Etmeni, Maliyet Nesnesi Tanımlamaları
 • Katma Değer Analizi
 • ABM Bilgi Sisteminin Ön Koşulları
 • ABM Sistemi Tasarım Adımları
  • Aktivitelerin Tespiti
   • Tanımlama
   • Hiyerarşi
    • Birim Düzeyi
    • Parti Düzeyi
    • Urun Dizeyi
    • Tesis Düzeyi
  • Aktivitelerin Gruplandırılması
  • Aktivitelerin Maliyetlendirilme Hesapları
   • Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesi
   • Ürün Çeşitliliği
   • Aktivitelerin Rotatif Maliyetleri
   • Parti Hacmi Çeşitliliği
   • Uygun Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesini Etkileyen Faktörler
  • Maliyetlerin Ürün / Müşteri / Satış – Dağıtım Kanalı / Sipariş bazında atanması
  • ABM Sistem Tasarımı ile İlgili Alınması Gereken Kararlar
  • Proje Ekibi
  • Uygulama Aşamaları

Bölüm 07. ABM Sisteminden Beklenen Faydalar ve Aktivite Bazlı Yönetim

 • ABM Sisteminden Beklenen Faydalar
 • Aktivite Bazlı Yönetim Teknikleri
  • Operasyonel
   • Yeniden Yapılanma
   • Süreç Yönetimi
   • Performans Yönetimi
 • Stratejik
  • Karlılık Analizleri (Kazanan Urun, Kazanan Müşteri, Kazanan Dağıtım Kanalı)
  • Maliyet Bilgisinin, Tedarik Zinciri Yönetimi için Kullanımı
  • Yeni Urun Geliştirme ve Pazara Sunma Surecinin Performans Kontrolü
  • Hedef Maliyetleme
  • Urun Yasam Cevrimi Maliyetleri

Bölüm 08. Aktivite Bazlı Bütçeleme

 • Klasik Bütçeleme ve Aktivite Bazlı Bütçeleme Karsılaştırması
 • ABB Çalışma Mantığı
  • İnteraktif İş Planlama
  • Geriye Doğru Hesaplama

Bölüm 09. ABM/Y ve Diğer Performans İyileştirme Çalışmaları

 • Sürekli İyileştirme
 • Reengineering
 • Kıyaslama
 • Stratejik Kurumsal Performans Yönetimi - Balanced Scorecard
 • ISO

Bölüm 10. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Projesi

 • Pilot Çalışma
 • Implementasyon Planı
 • Başarı Ölçütleri
 • Değişim Yönetimi

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Klasik maliyet muhasebesi ile aktivite bazlı maliyetlendirme sistemleri arasındaki farkları,
 • Organizasyonlarında bir maliyet bilgi sistemini nasıl oluşturacaklarını,
 • Maliyet bilgi sistemini stratejik ve yönetsel kararları almak için nasıl kullanacaklarını,
 • Maliyet bilgisinden hareketle aktivite bazlı dinamik bir bütçe çalışmasını nasıl gerçekleştireceklerinii

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 11-05-2020 10:00
Eğitim bitiş tarihi 12-05-2020 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 11-05-2020
Bireysel fiyat 215,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 194.00
3 190.00
4 183.00