Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Eğitim Kodu

1.7

Amacı

Bu eğitim, katılımcılara bir yönetim metodolojisi ve süreci olan Stratejik Planlama ’yı tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim süresince temel metodoloji yanı sıra kurumlarda yaygın olarak gerçekleştirilmiş uygulamalar açıklanmaktadır

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, Süreç Yönetimi, ISO Sertifikasyonu, TKY veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, İç Kontrol, Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Satış & Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar, 

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01.Stratejik Planlama-Giriş

 • Stratejinin Tanımı
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Stratejik Yönetim
 • Strateji – Yönetimde Önemi

Bölüm 02.Strateji Planlama – Yönetim – Düşünce İlişkisi

 • Stratejik Uygulama Engelleri
 • Yönetimin Tanımı
 • Stratejik Planlama vs Düşünce
 • Stratejik Düşünce

Bölüm 03.Organizasyon ve Stratejik Planlama

 • Beklentilerin Tespiti
 • Ürün/Hizmetlerin Kıyaslama ile konuşlandırılması
 • Eşgüdüm Unsurları ile Senkronizasyon
 • Kaynakların ve Kaynak İhtiyaçlarının Tespiti
 • Proje Önceliklerinin Tespiti
 • 3 Aşamalı Planlama

Bölüm 04.Planlamanın programlama, operasyon, mali mesuliyet ve sürdürülebilirlik boyutu

 • Mali Sorumluluk Merkezleri
 • Strateji – Bütçe İlişkisi
 • Stratejik Hedeflerin Bütçelenmesi

Bölüm 05. Stratejik Planlamanın Başarı Koşulları

 • Tanımak ve Tanımlamak Ortak Dil
 • Stratejik Planlama Destek Hizmetleri

Bölüm 06. Stratejik Plan Döngüsü

 • Stratejik Yönetim Modeli
 • Stratejik Planlama Çalışmasının Niteliği
 • Kurumsal Stratejik Planlama Projesinin Planlanması ve Yapılandırılması
 • Proje Tanıtım ve Görevlendirme Toplantısı
 • Stratejik Planlama Sürecine Genel Bakış
 • Stratejik Plan Hazırlık Süreci
  • Anket Çalışması
  • Paydaşlar ve Paydaş Kimliği
  • Paydaş Katılımı ve Projelerin Kalitesi
  • Birincil / İkincil Paydaşlar
  • Hizmetlerden Yararlanıcılar Kimlerdir
  • Paydaşlar Analizi
  • Hizmetin Ürün Olarak Tanımlanması
  • Hizmet Pazarlama ve Tüketici Çevrimi
  • Rakip ve Rekabet Analizi
  • Süreç ve İş Analizi
  • Strateji – Kritik Süreç/Aktivite İlişkisi
  • İş Analizi
  • Bilgi / Belge Araştırma ve İnceleme
  • Bilgi Teknolojileri Mevcut Durum Analizi
  • Kıyaslama
  • Yönetsel ve Kurumsal Yetkinlikler (OPAM)
  • Yetkinlik Açığının Tespiti ve Raporlanması
  • SWOT Analizi (Kurum İçi ve Kurum Dışı Değerlendirme)
  • PEST Analizi
 • Temel Yönetsel Değerlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden Tanımlanması
  • Temel Yönetsel Değerler
  • Misyon
  • Vizyon
  • Kurumsal Değerler ve İlkeler
 • Stratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin Tanımlanması
  • Stratejik Amaçlar
  • Strateji Haritası ve Kurum Karnesi Yaklaşımı
  • Stratejik Hedef Mantığı
  • Hedef Belirleme Kriterleri
  • Performans Göstergeleri
  • Performans Göstergesi Tanımlama
  • Performans Hedef Değeri Tespiti
  • Performans Gözlemleme ve Raporlama
 • Uygulama Stratejilerinin Tanımlanması
 • Yatırım Kararları
 • Stratejik Plan Hazırlama Projelerinin Yönetimi
 • Strateji Planlarının Denetimi
 • Kurumsal Stratejik Plan Tanıtım ve Paylaşımı
 • Eylem Planlarının İcrası ve Takibi

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında nasıl strateji geliştireceklerini,
 • Kurumsal stratejileri kendi sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını,
 • Hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini,
 • Firmalarda yaygın olarak kullanılan stratejik kurumsal performans yönetim ve takip sistemlerinin neler olduğunu,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 14-05-2020 10:00
Eğitim bitiş tarihi 15-05-2020 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 14-05-2020
Bireysel fiyat 300,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 270.00
3 264.00
4 255.00