Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Balanced Scorecard Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Balanced Scorecard Eğitimi

Eğitim Kodu

1.1

Amacı

Bu eğitim, katılımcılara Balanced Scorecard metodolojisini tanıtmak, bir
organizasyonda performans ölçüm sisteminin nasıl uygulanabileceğini örnek çalışmalar
üzerinden aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, ISO, süreç yönetimi, stratejik planlama veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Süreç Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Stratejik Kurumsal Performans Ölçümü – Balanced Scorecard

 • Balanced Scorecard Düşüncesi
 • Stratejik Düşünce ve Strateji Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • Performans Göstergesi Mantığı ve Kullanım      Alanları
 • Balanced Scorecard Perspektifleri : Performans Göstergelerinin Strateji İle Olan Bağının Kurulması

Bolum 02. Performans Ölçümü

 • Performans Ölçüm Boyutları
  • Finansal Boyut
  • Müşteri Boyutu
  • İç Süreçler Boyutu
  • Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik       Boyutu
 • Performans Ölçüt Tipleri
  • KPI, KRI, CPI, QPI, SPI, Cpk, SEK vb.
  • Verimlilik - Etkinlik
  • Öncül – Ardıl
  • Girdi, Süreç, Çıktı, Sonuç
 • Ölçüt Seçimi ve Her Bir Stratejik Boyutta      Sıklıkla Kullanılan Performans Göstergeleri
  • Ölçüt Seçimi
   • Süre, Maliyet, Kalite
   • Memnuniyet / Tatmin
   • Miktar / Tutar
 • Performans Göstergesi Tanımlama Form ve Tablosu
 • Sıklıkla Kullanılan Performans Göstergeleri ve Ölçüm Yöntemleri
  • Finansal Boyut
  • Müşteri Boyutu
  • İç Süreçler Boyutu
  • Sürekli Öğrenme, Gelişim ve Yenilikçilik       Boyutu

Bölüm 03. Analiz, Aksiyon ve İyileştirme Projeleri

 • Performans Bilgi Sistemi: Dashboard, Scorecard, Kokpit vb.
 • Balanced Scorecard Proje Deneyimleri
 • Performans İyileştirme Odaklı Analiz Çalışmaları
  • Veri Analizi
  • Süreç Analizi
  • Inovasyon
 • Proje ve Aksiyon Planlama
  • İyileştirme Projelerinin Yönetimi
  • Aksiyonların Planlanması, Takibi ve Raporlanması

 

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında bir stratejik performans ölçüm sistemini nasıl oluşturacaklarını,
 • Kurumun genel performansı ile kritik konuları (ürün, müşteri, süreçler, insan kaynağı vb.) arasında nasıl bağ kuracaklarını,
 •  Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu,
 •  Performans göstergesi sonuçlarında yola çıkarak iyileştirmelerin nasıl planlanacağını öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcıya Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Elektronik Eğitim Dokümanları verilecektir

 

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 19-11-2019 10:00
Eğitim bitiş tarihi 20-11-2019 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 19-11-2019
Bireysel fiyat 1.000,00TL
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi(TL)
4 850.00
3 880.00
2 900.00