Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Bir KPI'ın Anatomisi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Bir KPI'ın Anatomisi: Tanımlama, Geliştirme, Implementasyon, Kullanım

Eğitim Kodu

1.3

Amacı

Bu eğitim, katılımcılara bir performans göstergesinin tam olarak ne olduğunu, bileşenlerinin neler olduğunu, nasıl tanımlanabileceğini, nasıl bir ölçüm ve iyileştirme aracı haline getirilerek kullanılabilkeceğini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Konu, eğitim süresince uygulamadan örnekler üzerinden aktarılacak olup kullanılan tüm dosyalar (performans göstergesi tanımlama formu, performans göstrgesi olgunluk kontrol listesi, performans göstergesi takip tablosu, performans yönetimi prosedürü vb.) katılımcılara elektronik olarak verilecek ve üzerlerinde çalışılabilecektir.

Süresi

1 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, ISO, süreç yönetimi, stratejik planlama veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Kurumsal Performans, Kalite ve Süreç Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Performans Bilgi Sistemi ve Performans Göstergesi

 • Performans nedir ?
 • Gösterge nedir ? Metrik ile farkı nedir ?
 • Ölçüm ve değerlendirme farklılıkları
 • Performans Bilgi Sistemi nedir ?
 • İyi bir performans bilgi sisteminin özellikleri
 • Dashboard
 • Scorecard ve kokpit
 • Performans yönetimi yazılımlarının özellikleri
 • Performans yönetim süreci ve prosedürü
 • Performans yönetim sürecinde rol ve sorumluluklar

Bolum 02. KPI - Kritik PErformans Göstergesi

 • Performans göstergesi oluşturma kaynakları (strateji, şikayet, kalite problemi, görev tanımı, prosedür, kilit aktivite, risk, vb.)
 • Etkinlik ve verimliliık kavramları
 • Kontrol kavramı
 • Performans göstergesi tanımlama kılavuzu
 • KPI kodlama
 • KPI isimlendirme 
 • Tanım, açıklama ve ölçüm bazı
 • KPI sahibi ve görevlisi
 • KPI tip, tür, kategori, grup, sınıf tanımlamaları (KRI, CPI, QPI, vb.)
 • Birim
 • Ölçüm periyodu
 • Değerlendirme periyodu
 • Tolerans aralıkları (Kırmızı, Sarı, Yeşil)
 • Hedef değer ve başarı endeksi
 • Hedef değer ve varyans
 • Performans verisi akışı
 • Performans göstergesi olgunluk kontrol listesi ve uygulaması

Bölüm 03. KPI Kullanımı

 • Performans ölçüm seviyeleri ve entegrasyonu: Kurum, süreç, çalışan
 • KPI hedeflerinin yayılımı: Ürün, kanal, müşteri segmenti, departman, iş birimi, pozisyon, kişi
 • KPI sonuçlarının değerlendirilmesi
 • İyileştirme Eylem planı oluşturma ve aksiyon takibi

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında bir stratejik performans ölçüm sistemini nasıl oluşturacaklarını,
 • Kurumun genel performansı ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,
 • Süreçlerin performanslarını nasıl analiz edip iyileştireceklerini

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcıya Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Elektronik Eğitim Dokümanları (sunum, form, tablo, vb.) verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 08-10-2019 10:00
Eğitim bitiş tarihi 08-10-2019 17:00
Kapasite 25
Boş yer 25
Son kayıt tarihi 08-10-2019
Bireysel fiyat 140,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 126.00
3 124.00
4 120.00