Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

Yetkinlik Yönetimi (Analiz ve İK Süreçlerinde Uygulama) Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Yetkinlik Yönetimi (Analiz ve İK Süreçlerinde Uygulama) Eğitimi 

Eğitimin Kodu

4.7
Amacı

Temel İK fonksiyonlarının, bireysel motivasyon ve karakteristiklere odaklı olarak yeniden düzenlenmesi ve diğer işletme fonksiyonları ile entegre edilerek mevcut miktarda personel ile karlılığı arttıran yetkinlik bazlı İK modeli geliştirilebilmesi için kavram, araç ve metotların tanıtılması ve ne şekilde uygulanacağının aktarılması amacı ile düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların temel İnsan Kaynakları fonksiyonları, stratejik yönetim ve stratejik kaynak planlama hakkında bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları uzmanları ve yöneticileri, Strateji Geliştirme/Süreç İyileştirme fonksiyonlarında çalışanlar, yeteneği işlerine adapte etmek isteyen üst düzey yöneticiler, İK yönetimi üzerine öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. İnsan Kaynakları Yönetimi: Geleneksel Model ve Yetkinlik Bazlı Model

 • Geleneksel İK Yönetim Sistemi
 • Modası Geçen Bir Yaklaşım: İş Tanımına Odaklanmak
 • YetenekSiz misiniz?
 • Yetkinlik Bazlı Modele Geçişi Tetikleyen Faktörler
 • Yetkinlik Bazlı İK Fonksiyonunun Rolü: Yıldızlar Yetiştirmek

Bölüm 02. Yetkinlik: Tam Anlamıyla Nedir?

 • Kazandıran Karakteristikler: Yetkinlik
 • Yetkinlik Tanımlama Metotları (JCAM, DACUM)
 • Yetkinlik Kategorileri
 • Yetkinlik – Strateji İlişkisi
  • Strateji ve Stratejik Plan Analizi ile Kurumsal Yetkinlik Listesi Oluşturulması
  • Kritik Yetkinlik Seçim Matrisi

Bölüm 03. Yetkinlik Ölçme ve Değerlendirme

 • Amaç Belirleme
 • Yetkinlik Analizi
  • Yetkinlik – Süreç İlişkisi
  • Yetkinlik Sözlüğü Oluşturma
  • Yetkinlik – Pozisyon Eşleştirme
 • Yetkinlik Analizi Anket Tasarımı
 • Anket Uygulama Yöntemleri
 • Anket Sonuçları Değerlendirme

Bölüm 04. Yetkinlik Bazlı İKY Sistemi: Geçiş, Proje Adımları, Varsayımlar ve Kısıtlar

 • Implementasyon Proje Planı
 • Yetkinlik Bazlı İK Planlama: Hangi Tip Organizasyonlar Uygulamaya Aday
  • Stratejik Organizasyon Şeması Analizi
  • Mevcut Personel Bilgileri Analizi
  • Yetkinlik Fark Analizi ve Raporlama
 • Yetkinlik Bazlı Aday Belirleme ve Eleman Seçimi
  • Yetkinlik Bazlı İş Tanımlamaları Oluşturma
  • Aday Başvuruları – Beklenen Yetkinlik Eşleştirme ve Elemesi
  • Yazılı Yetkinlik Tespiti Uygulamaları
  • Yetkinlik Bazlı İş Görüşmesi Şablonu Hazırlama
  • İş Görüşmelerinde Yetkinlik Tespiti ve Puanlandırma
 • Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetimi
  • Eğitim Katalogu
  • Eğitim Katalogu – Yetkinlik Eşleştirmesi
  • Yetkinlik Seviyesi – Eğitim İhtiyacı Eşleştirmesi
  • Eğitim Sonrası Yetkinlik Seviyesi Tespiti ve Ölçümü
 • Yetkinlik Bazlı Ücretlendirme (Job-based Pay, Skill-based Pay, Broadbanding, Careerbanding)
  • Yetkinlik Bazlı Ücretlendirmenin Temelleri
  • Yetkinlik – Prim/Ödül İlişkisi
  • Derecelendirme ve Değerlendirme
  • Baz Maaş –Yetkinlik Bazlı Performansa Dayalı Ücretlendirme
  • Ücret Skalalarının Oluşturulması
 • Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard İlişkisi
  • Anket Yöntemi İle Yetkinlik Performansı Ölçümleme
  • Olay Takibi ile Yetkinlik Performansı Ölçümleme
  • Değerlendirme Görüşmeleri ile Yetkinlik Performansı Ölçümleme
 • Yetkinlik Bazlı Ödüllendirme
 • Yetkinlik Bazlı Çalışan Gelişimi (Kemp’s Life-Career World Wheel)

Bölüm 05. Yetkinlik Bazlı Modele Uygunluk

 • Hangi İşletmeler Yetkinlik Bazlı İKY Sisteminden Daha Fazla Fayda Sağlar?
 • Yetkinlik Bazlı İKY Sistemi Üst Yönetime Nasıl Satılır?
 • Yetkinlik Bazlı Modele Geçişin Önündeki Engeller

Bölüm 06. Geleneksel ve Yetkinlik Bazlı Model Üzerine Tartışma

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • İşletmelerinin yetkinlik profilini hazırlamayı,
 • Uygun geçiş planını oluşturmayı ve gerek duyulacak araçları tasarlamayı,
 • İşletmelerine özel yetkinlik modelini oluşturmayı,
 • Yetkinlik Bazlı İK fonksiyonlarını tasarlamayı ve uygulama planlarını oluşturmayı,
 • İşletme stratejilerini insan kaynağına dönüştürmeyi

öğreneceklerdir.

 Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 10-12-2021 10:00
Eğitim bitiş tarihi 11-12-2021 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 10-12-2021
Bireysel fiyat 250,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 213.00
3 220.00
2 225.00