Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

MS Visio ile İç Kontrol’e Yönelik Süreç Analizi, Modelleme ve Dokümantasyon Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

MS Visio ile İç Kontrol’e Yönelik Süreç Analizi, Modelleme ve Dokümantasyon

Eğitim Kodu

3.2

Amacı

Bu eğitim, iç kontrol ve iç kontrole yönelik süreç yönetimi ve iş analizi çalışmalarının nasıl uygulanacağını aktarmak,  iç kontrol ile süreç modelleme araçlarını MS Visio ve MS Excel ortamlarında uygulama örnekleriyle birlikte açıklamak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00 – 17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, iç kontrol ve risk yönetimi yönetici ve çalışanları, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları ile Süreç Analizi ve İyileştirme fonksiyonunda yer alan çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. İç Kontrol ve Süreç Yönetimi

 • Süreç ve Süreç Yönetimi Nedir ?
 • Süreç Yönetimi Yasam Döngüsü
 • İç Kontrol, Kontrol Ortamı ve Süreç Tanımlama 
 • Dış Tetikleyici: 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Süreç Yönetimi
 • İç Tetikleyiciler: İç Kontrol Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Süreç Yönetimi Çalışmalarının Faydası

Bölüm 02. Süreç Yönetimi – İç Kontrol İlişkisi

 • Organizasyon Yapısı
 • İş Süreçlerinin ve İşlerin Analizi
 • Organizasyonel Birim ve İlgili Pozisyonlar
  • Sorumlu Pozisyon
  • Onaylayan Pozisyon
  • Danışılan Pozisyon
  • Aktarılan Pozisyon
 • Bilgi Akışı
  • Yazılımlar ve Yazılım Kontrolleri
  • Bilgi Taşıyıcı Dokümanlar
  • Bilgi Taşıyıcı Dokümanların Doğruluk, Tamlık ve Zamanındalığının Sağlanması
 • Kontrol Formu, Kontrolör, Kontrol Prosedürü / Talimatı Tanımlama

Bölüm 03. İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışma Örnekleri

MS Visio ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışmaları

 • MS Visio Genel Kullanımı
  • Çalışma Sayfası Özellikleri
  • Şekil Şablonlarının Kullanımı
  • Şekilleri Hizaya Getirmek ve Çalışma Sayfasının Görünümü
  • İç Kontrole Yönelik Şekiller
  • Doküman Bağlantısı
  • Sayfalar arası Süreç İlişkilerinin Tanımlanması
 • İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme Şekiller Şablonu
 • MS Visio’da Kontrol Katmanı Oluşturma
 • MS Visio’da Raporlama
 • MS Visio ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme El Kitabı

MS Excel ile İç Kontrole Yönelik Süreç Modelleme ve Analiz Çalışmaları

 • İç Kontrole Yönelik MS Excel Genel Kullanımı
  • Tabloların Doldurulması
  • İç Kontrol Veri İlişkisi
  • MS Excel’de Süreç Modelleme
 • İç Kontrole Yönelik Süreç Olgunluk Seviyesi Kontrol Formları

Bölüm 04. Atölye Çalışması

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Süreç Yönetimi temel kavram ve araçlarını, bu araçların İç Kontrol Sistemi çerçevesinde nasıl uygulandığını ve uygulama örneklerini,
 • Kendi kurumlarında ve sorumluluk alanlarında iç kontrole yönelik süreç yönetimi metodolojisini nasıl uygulayacaklarını,
 • İç kontrole yönelik süreç tanımalama ve modellemeleri nasıl yapacaklarını 

uygulama örnekleri ile öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Elektronik ve Basılı Eğitim Dokümanları verilecektir
 • İç kontrole yönelik MS Visio şablonları ve MS Excel uygulamaları verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 16-10-2019 10:00
Eğitim bitiş tarihi 17-10-2019 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 16-10-2019
Bireysel fiyat 200,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 180.00
3 176.00
4 170.00