Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

ISO 31010 Eğitimi

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

ISO 31010 Eğitimi

Eğitim Kodu

3.4

Amacı

Bu eğitim, ISO 31010 standardını ve risk tanımlama, analiz ve değerlendirme sırasında kullanılabilecek yöntemleri örneklerle birlikte aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

3 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların Kurumsal Risk Yönetimi, Toplam Kalite, Kalite Yönetimi, Süreç Analizi ve İyileştirme hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmalarda yer almış olmaları avantaj sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

İç denetçiler, kalite yönetici ve uzmanları, İSG yönetici ve uzmanları, risk yönetici ve uzmanları, iç kontrol yönetici ve uzmanları, departman yöneticileri, çerve risk yönetimi projelerinde görev alacak danışman ve uzmanlar, bilişim uzmanları, 

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Risk Değerlendirme Süreci

 • Risk tanımlama
 • Risk analizi
 • Risk ölçümü
 • Dokümantasyon ve raporlama
 • Risk değerlendirme sürecinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

Bölüm 02. Risk değerlendirme Yöntemleri

 • Kontrol değerlendirme
 • Sonuç analizi
 • Olasılık ve tahmin
 • Ön analiz
 • Belirsizlik ve duyarlılık

Bolum 03. Risk Değerlendirme Uygulamaları

 • Beyin fırtınası : sırarlı/sırasız ve sınırlı/sınırsız
 • Yapılandırılmış/yarı yapılandırılmış mülakat
 • Delphi
 • Kontrol listeleri
 • Ön tehlike analizi
 • Tehlike ve işletilebilirlik etüdü (HAZOP)
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP)
 • Çevresel risk analizi
 • Yapılandırılmış "What-if" analizi (SWIFT)
 • Senaryo analizi
 • İş sonuçları etki analizi
 • Hata modu etkisi anaizi
 • Hata ağacı analizi
 • Olay ağacı analizi
 • Sebep ve sonuç analizi
 • Sebep ve etki analizi
 • Koruma katmanları analizi (LOPA-Layers of protection analysis)
 • Karar ağacı
 • İnsan güvenilirlik değerlendirmesi
 • Papyon (Bow tie) anailizi
 • Güvenilirlik bazlı bakım
 • Devre analizi
 • Markov analizi
 • Monte carlo simulasyonu
 • Bayesiyan istatistik
 • Yanlış negatif eğiriler (FN-False Negative Curves)
 • Risk indeksleri
 • Sonuç/olasılık matirisi
 • Fayda-maliyet anailizi
 • Çok kriterli karar analizi (MCDA)

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Risk tanımlama tekniklerini, bu teknikleri kullanarak riskleri tanımlamayı ve kayıt altına almayı,
 • Risk analizinde kullanılan araçları, 
 • Risk ölçümü için kullanabilecekleri yol ve yöntemleri 

örnekler üzerinden öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcıya Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya basılı ve elektronik eğitim materyalleri verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 04-05-2020 10:00
Eğitim bitiş tarihi 06-05-2020 17:00
Kapasite 20
Boş yer 20
Son kayıt tarihi 04-05-2020
Bireysel fiyat 330,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
2 297.00
3 290.00
4 281.00