Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

COSO ERM'de Kritik Risk Olayı Tanımlama

 

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

COSO ERM'de Kritik Risk Olayı Tanımlama

Eğitim Kodu

3.1

Amacı

Bu eğitim, İç Kontrol Sisteminin kurulması ve takibinde yöntem olarak benimsenmiş COSO metodolojisi hakkında detaylı kavramsal bilgiler vermek amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

1 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Uyarlanmış COSO Modeli (INTOSAI Standartları)

 • COSO Modeli Bileşenleri
  • Kontrol Ortamı
  • Risk Değerlendirmesi
  • Kontrol Faaliyetleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • ERM-IF (Enterprise Risk Management – Integrated Framework)
  • Gelişmiş Modelin Farklılıkları
  • Hedef Belirleme
  • Olay Tanımlama
  • Risk Yanıtlama

Bolum 02. Kontrol Ortamı

 • Etik Değerler ve Dürüstlük: Etik Davranış Kodları Nasıl Tanımlanmalı ve İzlenmeli?
 • Misyon, Stratejiler, Organizasyon Yapısı ve Görevler
 • Personelin Yeterliliği ve Performansı
  • Yetkinlik Analizi
  • Bireysel Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi
 • Yetki Devri
 • Olay Tanımlama: Olay Nedir?
 • EPC Metodolojisi ve İç Kontrol Sistemine Katkısı

Bölüm 03. Risk Değerlendirme ve Yanıtlama

 • Planlama ve Programlama
  • Risk Kapasitesinin Tespiti
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Risk Tanımlama
  • Risk Değerlendirme
  • Risk Haritalama
  • Risk Yanıtları Geliştirme

Bölüm 04. Kontrol Faaliyetleri

 • Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: Belirlenmiş Riskler İçin En Uygun Yöntemin Tespit Edilmesi
 • Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: Etkin Dokümantasyon
 • Görevler Ayrılığı: Sistem Etkinliğini Arttıran Yapılanma
 • Hiyerarşik Kontroller
 • Faaliyetlerin Sürekliliği: Faaliyet Riskleri ve Etkilerinin Azaltılması
 • Bilgi Sistemleri Kontrolleri: Kullanıcı Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Bölüm 05. Bilgi ve İletişim

 • Bilgi ve İletişim
 • Raporlama
  • Farklı Seviyelerde Raporlama
  • Risk Haritaları
  • İyileştirme Önerileri
 • Kayıt ve Dosyalama Sistemi
  • Veri İşleme Mekanizması
  • Veri Depolama ve Erişim Sisteminin Tasarlanması ve İlgili Süreçlerin Oluşturulması
  • Etkin ve Verimli Doküman Yönetimi
 • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
  • Yalın Bilgi Akışının Sağlanması

Bölüm 06. İzleme

 • İç Kontrolün Değerlendirilmesi: Kontrol Özdeğerlendirme
 • İç Denetim

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • COSO Modelini ve uyarlanmış sürümünü,
 • Doğru bir kontrol ortamının nasıl olması gerektiğini ve tasarımına ilişkin kavramları,
 • Operasyonel risk durumlarını tanımlamayı ve değerlendirmeyi,
 • Kontrol süreçlerini oluşturmayı, uygun kontrol yönteminin seçimini ve etkin kontrol organizasyonları yapılandırmayı,
 • Hızlı ve güvenli bilgi akışını sağlayacak iletişim ağını ve araçları tasarlamayı,
 • İç Kontrol sisteminin varlığını etkili bir şekilde sürdürmesini sağlayacak etkin izleme ve ikaz sistemleri oluşturmayı,
 • İç Kontrol sisteminin kurulması için gerekli planlamayı nasıl yapacaklarını ve sistemin kuruma ne şekilde entegre edileceğini

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 26-10-2018 10:00
Eğitim bitiş tarihi 26-10-2018 17:00
Kapasite 25
Boş yer 25
Son kayıt tarihi 26-10-2018
Bireysel fiyat 115,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 98.00
3 102.00
2 104.00