Giriş

Grup Kayıt İndirimi

Tüm eğitimlerde grup kayıtlarında, 2 katılımcı için bireysel fiyat üzerinden kişi başı %10, 3 Katılımcı için kişi başı %12,  4 ve üzeri katılımcı için kişi başı %15 indirimimiz bulunmaktadır. Sorularınız için 0532 302 15 82.

COSO ERM'de Kritik Risk Olayı Tanımlama

 

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

COSO ERM'de Kritik Risk Olayı Tanımlama

Eğitim Kodu

3.1

Amacı

Bu eğitim, İç Kontrol Sistemini kurmak ve risk yönetiminde yöntem olarak benimsenmiş COSO ERM metodolojisinin 8 katmanından biri olan "Olay Tanımlama" katmanıyla ilgili uygulama bilgisi aktarmak için düzenlenmektedir.

Süresi

1 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

-

Kimler Katılmalı

İç Kontrol Sisteminin kurulmasında aktif rol alacak birim yöneticileri, risk yönetimi ve iç kontrol uzman ve yöneticileri, iç denetçiler, stratejik planlama uzmanları, süreç yönetimi, modelleme, analiz ve iyileştirme uzman ve yöneticileri 

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. COSO ERM ve Olay Tanımlama

 • COSO ERM yaklaşımı
 • COSO ERM küpü
 • Olay tanımlama nedir ? Risk yönetimi açısından neden kritiktir ?
 • Belirsizlik ve Olasılık kavramları
 • Şans ve risk

Bölüm 02. Kritik Risk olayı tanımlama

 • Stratejik hedefleri etkileyen olumlu veya olumsuz unsurların tespiti
 • SWOT Analizi sonuçlarının olay tespiti için kullanımı
 • PEST Analizi sonuçlarının olay tespiti için kullanımı
 • Süreç risklerinin belirlenmesi için takip edilmesi gereken adımlar
 • Prosedürlerin ve talimatların üvey evlatları: risk olayları
 • Genişletilmiş SIPOC analizi ile kritik risk olayı tanımlama
 • "EPC Olay Tetikli Süreç Zinciri" süreç modelleme metodolojisi ile risk olayı tanımlama
 • Risk olayı verileri
 • Risk olayı analizi
 • Kritik risk olayı tanımlama tablosu
 • Olayların sıklık analizi ve istatistik hesaplamalar
 • Risk iştahı / kalıntı risk hesaplama
 • Risk olayı bildirimi
 • Risk olayı raporlama

Bölüm 03. Vaka Çalışması (MS Word, Visio ve Excel ortamlarında) 

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • COSO ERM küpünün olay tanımlama katmanı için neler yapabileceklerini, 
 • Stratejik hedef - kritik risk olayı-iç kontrol ortamı ilişkisini nasıl inceleyebileceklerini,
 • Süreçlerde ve detay seviyede krtik olayları nasıl tanımlayabileceklerini,
 • EPC (Event-driven process chain - olay tetikli süreç zinciri) süreç modelleme yöntemi ile kritik risk olaylarını iş akış diyagramları üzerinde nasıl görsel hale getirip analiz edebileceklerini,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcıya Eğitim Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya elektronik ve basılı eğitim dokümanları verilecektir.

Eğitim özellikleri

Eğitim tarihi 26-10-2018 10:00
Eğitim bitiş tarihi 26-10-2018 17:00
Kapasite 25
Boş yer 25
Son kayıt tarihi 26-10-2018
Bireysel fiyat 115,00$
Eğitmen Caner Fidan
Eğitim Dili Türkçe
Yer Lares Park Hotel
Bu eğitim için kayıt süresi dolmuştur.

Grup ücreti

Katılımcı sayısı Ücret/Kişi($)
4 98.00
3 102.00
2 104.00