Giriş

eBA Çözümü

 

eBA İş Akışı Yönetimi Modül Özellikleri

 • Sürükle bırak teknolojisiyle kolayca dijital formlar oluşturabilir.
 • Her çeşit dokümanı veya e-imzalı belgeyi onaylar ve yönlendirir.
 • Projeye müdahale için kod editörü içerir, excel veya pdf çıktı verir.
 • Uyarı sistemiyle süresi geçmiş görevleri kontrol altına alabilir.
 • Gelişmiş raporlama özellikleri için gerekli olan tüm altyapıyı sağlar.

 

  

 

eBA Doküman Yönetimi Modül Özellikleri

 • EBYS ve EDYS standart gerekliliklerini karşılar.
 • Metin içeren resim yada taranmış dokümanda arama yapar.
 • İş akış yönetimine entegredir.
 • Dijital arşivleme ve yetki bazlı klasörleme yapar.
 • KEP’i destekler.

  

eBA Capture Modül Özellikleri

 • Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır
 • Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır
 • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır
 • Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller

  

 

eBA Dashboard Modül Özellikleri

 • Dashboard designer aracı ile kişiye özel görüntüleme sağlar.
 • API desteğiyle her türlü ortamdan data alıp görüntüleyebilir.
 • Gelişmiş widget ve coğrafik grafik görüntüleme araçları içerir.
 • Tanımlanan gerçek zamanlı temel performans göstergelerini sunar.
 • İş Akış modülü başlangıç sayfası olarak hızla devreye alınabilir.