Giriş

Sıradışı Eğitimler

Pratik araçlar ve uygulamadan
örneklerle donatılmış
sıяadışı KPI eğiтimleяini
keşfedin!

Dokümanlar

 

Diğer dokümanlar için giriş yapınız veya üye olunuz.

Eğitim Takvimi

Ocak   2019
Pt S Ç Pr C Ct Pz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Eğitim Takvimi

Pazar. 22 Eylül, 2019 - Cumartesi. 28 Eylül, 2019
Önceki hafta HAFTA 39 Sonraki hafta
Pazartesi. 23 Eylül, 2019
10:00

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Lares Park Hotel

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitimin Adı

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Eğitim Kodu

1.7

Amacı

Bu eğitim, katılımcılara bir yönetim metodolojisi ve süreci olan Stratejik Planlama ’yı tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim süresince temel metodoloji yanı sıra kurumlarda yaygın olarak gerçekleştirilmiş uygulamalar açıklanmaktadır

Süresi

2gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, Süreç Yönetimi, ISO Sertifikasyonu, TKY veya EFQM gibi performans yönetim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, İç Kontrol, Satış & Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01.Stratejik Planlama-Giriş

 • Stratejinin Tanımı
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejinin Ölçülen Önemi
 • Strateji – Yönetimde Önemi

Bölüm 02.Strateji Planlama – Yönetim – Uygulama İlişkisi

 • Stratejik Uygulama Engelleri
 • Yönetimin Tanımı
 • 3 Aşamalı Planlama (3CP)
 • Stratejik Planlama vs Düşünce
 • Stratejik Düşünce

Bölüm 03.Organizasyon ve Stratejik Planlama

 • Beklentilerin Tespiti
 • Ürün/Hizmetlerin Benchmarking ile konuşlandırılması
 • Eşgüdüm Unsurları ile Senkronizasyon
 • Kaynakların ve Kaynak İhtiyaçlarının Tespiti
 • Proje Önceliklerinin Tespiti
 • 3 Aşamalı Planlama

Bölüm 04.Strateji Planlarının Denetimi

Bölüm 05.Planlamanın programlama, operasyon, mali mesuliyet ve sürdürülebilirlik boyutu

 • Mali Sorumluluk Merkezleri
 • Strateji – Bütçe İlişkisi
 • Stratejik Hedeflerin Bütçelenmesi

Bölüm 06. Değişen İş Dünyası ve Kurumsallaşma

 • İş Dünyası
 • Değişim
 • TKY - Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetişim  (Governance)
 • Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma
 • Değişim Sürecinde Değişimin Etkileşimi
 • Kurumsal Sürekli Değişim Süreci
 • Kurumsallaşma ve Yönetim Sistemi
 • Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları
 • Kurumsallaşma ve Pazar ve Çevre Koşulları
 • Kurumsallaşma ve Bilgi
 • Kurumsal Yapının Dört Temel Direği
 • Kurumsallaşma Ama Nasıl?
 • Değişim / Kurumsallaşma ve Stratejik Planlama
 • Rekabetçi Örgütlenme için Değişim Süreci
 • Strateji Geliştirme Süreci

Bölüm 07. Stratejik Planlamanın Başarı Koşulları

 • Tanımak ve Tanımlamak Ortak Dil
 • Stratejik Planlama Destek Hizmetleri

Bölüm 08. Stratejik Plan Döngüsü

 • Strateji Geliştirme Modeli
 • Stratejik Yönetim Modeli
 • Stratejik Planlama Çalışmasının Niteliği
 • Kurumsal Stratejik Planlama Projesinin Planlanması ve Yapılandırılması
 • Proje Tanıtım ve Görevlendirme Toplantısı
  • Stratejik Planlama Sürecine Genel Bakış
 • Stratejik Plan Hazırlık Süreci
  • Anket Çalışması
  • Paydaşlar ve Paydaş Kimliği
  • Paydaş Katılımı ve Projelerin Kalitesi
  • Birincil Paydaşlar
  • Hizmetlerden Yararlanıcılar Kimlerdir
  • İkincil Paydaşlar
  • Paydaşlar Analizi
  • Hizmetin Ürün Olarak Tanımlanması
  • Hizmet Pazarlama
  • İlişki Etkileşim Haritası
  • Süreç Analizi
  • Strateji – Kritik Süreç/Aktivite İlişkisi
  • İş Analizi
  • Bilgi / Belge Araştırma ve İnceleme
  • Bilgi Teknolojileri Mevcut Durum Analizi
  • Kıyaslama
  • Yönetsel ve Kurumsal Yetkinlikler
  • Yetkinlik Açığının Tespiti
  • SWOT Analizi (Kurum İçi ve Kurum Dışı Değerlendirme)
 • Temel Yönetsel Değerlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden Tanımlanması
  • Temel Yönetsel Değerler
  • Misyon
  • Vizyon
  • Kurumsal Değerler ve İlkeler
 • Stratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin Tanımlanması
  • Stratejik Hedef Mantığı
  • Hedef Belirleme Kriterleri
  • Performans Göstergeleri
  • Performans Hedef Değeri Tespiti
  • Performans Gözlemleme ve Raporlama
 • Başarı Faktörlerinin Tanımlanması
 • Boş Alan Analizi
 • Yönetsel Yeniden Yapılanma
 • Uygulama Stratejilerinin Tanımlanması
 • Yatırım Kararları
  • Vizyondan Faaliyete Hedeflerle Yönetim
 • Stratejik Plan Hazırlama El Kitabı
 • Temel Planlama Öngörü ve Varsayımlarının Tespiti (Plan Parametreleri)
 • Kurumsal Stratejik Plan Hazırlama Kurum Alt Birimlerinde Stratejik Plan Hazırlama Projelerinin Tanıtım ve Görevlendirme Toplantıları Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Planlanması
 • Stratejik Plan Hazırlama Projelerinin Yönetimi
 • Kurumsal Stratejik Plan Bütünleştirmesi
 • Kurumsal Stratejik Plan Tanıtım ve Paylaşımı
 • Eylem Planları
 • Eylem Planlarının İcrası ve Takibi

Bölüm 09. Tartışma ve Kapanış

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında nasıl strateji geliştireceklerini,
 • Kurumsal stratejileri kendi sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını,
 • Hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini,
 • Firmalarda yaygın olarak kullanılan stratejik kurumsal performans yönetim ve takip sistemlerinin neler olduğunu,

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.
Perşembe. 26 Eylül, 2019
10:00

Süreç Yönetimi (Analiz, Ölçüm ve İyileştirme)

Lares Park Hotel

Genel Eğitim Bilgileri

Eğitim Kodu

2.1

Amacı

Bu eğitim, organizasyon içinde gerçekleştirilecek süreç yönetimi ve iş analizi çalışmalarının adım adım nasıl uygulanacağını aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Süresi

2 gün (10:00-17:00)

Önşartlar

Katılımcıların, Süreç Modelleme, Toplam Kalite Yönetimi, ISO veya EFQM gibi kalite ve performans iyileştirme çalışmalarında bulunmuş olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Süreç Analizi ve İyileştirme, Sistem Geliştirme, Yazılım/Uygulama Geliştirme, Sistem Analizi, Performans Ölçümü, Kalite, Operasyon Yönetimi fonksiyonlarında çalışanlar